Στο κέντρο της Αθήνας πλησίον Πολυτεχνείου
τηλ.6939201415-2105320707
email theodoropouloskon@gmail.com
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
25ετης  Πανεπιστημιακή εμπειρία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

GROUPS 2-3 ATOMΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 ---  Ε  Ι  Κ Ο Σ Ι Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Η    Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α    Σ Ε   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Α    Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ---
Πλη 12-Γενικά Μαθηματικά Πλη 20-Διακριτά  Μαθηματικά Δεο 13 οικονομικά Μαθηματικά  
Μαθηματικά Ι,ΙΙ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι,ΙΙ Διαφορικές εξισώσεις  
Λογισμός πολλαπλών μεταβλητών Γραμμική Αλγεβρα Ποσοτικοί μέθοδοι  
Πιθανότητες Ι,ΙΙ Στατιστική Ι,ΙΙ Προτασιακή Λογική  
Κατηγορηματική Λογική Οικονομικά Μαθηματικά Στατιστικές τεχνικές  
Θεωρία γράφων Μετασχηματισμοί
FOURIER-LAPLACE
Στατιστική Μελέτη  με SPSS
  Μ
Μεταπτυχιακές ενότητες
 
EDG651- Εκπαιδευτική Έρευνα Ι, ΙΙ ΔΙ.Π 40-50 - Βασικά εργαλεία και μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας ΔΙ.Π 40- Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας